Utställning i Berlin!Flyttlådan har tillfälligt flyttat in i ett kök i Berlin och omvandlat det till Galleri Lilla Lådan.

Se mer på: www.flyttladan.blogg.se
RSS 2.0